Shërbime të Tjera

Përveç shërbimeve Carrier, ne gjithashtu ofrojmë shërbime të tjera shtesë.

HVAC

Qëllimi i HVAC është të sigurojë komfort termal dhe cilësi ekzemplara ajri. Produkte të këtij kalibri, kanë nevojë për një instalim po kaq preçiz. Billi Al punon me ju përpara instalimit për të dizejnuar zgjidhje dhe shërbime specifike, pavarësisht stilit, madhësisë ose formave specifike të objektit. Ju mund t’t besoni Billi Al për suportin e vazhdueshëm, preçiz dhe të shpejtë, për të mbajtur sistemin tuaj HVAC në gjendje optimale.

Mbrojtje ndaj zjarrit

Nga komplekset e apartamenteve tek zyrat, nga restorantet tek shkollat, një alarm zjarri funksional ndihmon në shpëtimin e jetëve dhe reduktimin e dëmeve. Një gamë teknologjish duke përfshirë alarme, sprinklera, fikëse zjarri, pompa dhe më shumë, ne sigurojmë instalim ekzemplar për mbajtjen e strukturave tuaja të sigura në rast zjarri.

Sisteme elektrike

Klientët kritikë, si Fabrikat, Spitalet dhe Data Centers, ku shkëputjet elektrike mund të shkaktojnë probleme katastrofike, ne ofrojmë instalimin e Integrated Power Supply System, për një ambient gjithmon të “ndezur”.

Sisteme hidraulike

Uji është nevoja më bazike, prandaj ne sigurojmë teknologjinë më të fundit dhe pajisje të qualitetit të larte, e të provuara ne cilësinë e tyre, për sigurimin e furnizimit dhe qualitetit optimal të ujit.

AUTOMATIZIM (BMS)

Automatizimi i sistemit tuaj HVAC do te thotë më pak kosto dhe efiçensë e maksimizuar. Billi Al dhe Carrier ko-operojnë në automatizimin e sistemit tuaj, dhe ofrojnë një ndërfaqe (interface) intuitive dhe të thjeshtë për tu kontrolluar.